TRỌNG ĐIỂM JLPT N2

/199 Đề trọng điểm N2/

Dành cho các bạn đang ôn tập cho kỳ thi lấy chứng chỉ JLPT N2.

♥  Bao gồm 199 đề trọng điểm có giải nghĩa qua từng câu.

♥  Có báo cáo chi tiết sau khi làm bài, và kiểm tra lại qua từng câu.

♥  Hỗ trợ in ấn để người học có thể theo rõi và khắc phục các điểm yếu kiến thức.

♥  Thời gian làm bài: 10 phút/ 1đề, mỗi đề 10 câu.

  Hiển thị tốt trên Android, IOS, laptop window, Mac (online và offline).

 Web có bản chạy offline, nhanh và chất lượng hơn. hãy liên hệ với admin để tải về. (phí 300K/thành viên>>tải toàn bộ nội dung web).

.--------------------------------------.

♥ Danh sách 199 Đề trọng điểm N2 online Free.

 

■ Đề 001 Đến Đề 009 trọng điểm N2


■ Đề 010 Đến Đề 018 trọng điểm N2


■ Đề 019 Đến Đề 027 trọng điểm N2


■ Đề 028 Đến Đề 036 trọng điểm N2


■ Đề 037 Đến Đề 045 trọng điểm N2


 Đề 046 Đến Đề 054 trọng điểm N2


 Đề 055 Đến Đề 063 trọng điểm N2


■ Đề 064 Đến Đề 072 trọng điểm N2


■ Đề 073 Đến Đề 081 trọng điểm N2


■ Đề 082 Đến Đề 090 trọng điểm N2


■ Đề 091 Đến Đề 099 trọng điểm N2


■ Đề 100 Đến Đề 108 trọng điểm N2


■ Đề 110 Đến Đề 118 trọng điểm N2


■ Đề 119 Đến Đề 127 trọng điểm N2


■ Đề 128 Đến Đề 136 trọng điểm N2


■ Đề 137 Đến Đề 145 trọng điểm N2


■ Đề 146 Đến Đề 154 trọng điểm N2


■ Đề 155 Đến Đề 163 trọng điểm N2


■ Đề 164 Đến Đề 172 trọng điểm N2


■ Đề 173 Đến Đề 181 trọng điểm N2


■ Đề 182 Đến Đề 190 trọng điểm N2


■ Đề 191 Đến Đề 199 trọng điểm N2

 

Hãy ủng hộ nhóm phát triển khi có thể, để tiếng nhật 365 tồn tại lâu dài, phục vụ các bạn yêu thích ngôn ngữ và văn hóa Nhật.