tự học tiếng nhật tại doanh nghiệp

Tiếng Nhật tại doanh nghiệp

Tiếng Nhật trong doanh nghiệp hiện nay không những được dung để giao tiếp giữa các nhân viên, các bộ phận mà còn là một chất xúc tác quan trọng tạo nên văn hóa doanh nghiệp hay các quy tắc ứng xử trong nội bộ và với khách hàng. Tuy nhiên, việc học tiếng Nhật hiện nay trong doanh nghiệp gặp khá nhiều khó khan do qũy thời gian hạn hẹp.Dưới sự bảo trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản , trung tâm tiếng Nhật Eikoh đã phát hành cổng điện tử TIẾNG NHẬT 365 .NET nhằm giúp các học viên có thể tiết kiệm thời gian ôn tập ở nhà sau các giờ học kiến thức cơ bản và thực hành tiếng do giáo viên Eikoh đảm nhiệm. Trên cơ sở tập trung đặc biệt vào trình độ sơ cấp (50 bài giáo trình Minnano Nihongo đầy đủ) và ngân hàng các đề thi JLPT, trung tâm hi vọng sẽ giúp các ban rút ngắn được thời gian học ngôn ngữ. Chúc các bạn thành công.