LUYỆN TẬP JLPT N3

JLPT N2

.---------------------------------------------------.

■ 99 đề luyện tập từ vựng N3


■ 90 đề luyện tập Ngữ pháp N3


■ 54 đề luyện tập tổng hợp N3


■ 9 Đề - Đề bộ từ vựng N3


■ 12 Đề - Đề bộ ngữ pháp N3


■ 36 Đề-Nghe hiểu N3


■ 12 Đề nghe hiểu Daijobu N3, 10 câu/ 1 đề


■ Somatome 6 tuần/ tổng cộng 36 bài

 

Hãy ủng hộ nhóm phát triển khi có thể, để tiếng nhật 365 tồn tại lâu dài, phục vụ các bạn yêu thích ngôn ngữ và văn hóa Nhật.