Đề Thi Nghe Hiểu N3

Đề Thi Nghe Hiểu N3

34 đề thi nghe hiểu N3
Đề Thi Ngữ Pháp N3

Đề Thi Ngữ Pháp N3

88 đề thi ngữ pháp N3
Đề Thi Từ Vựng N3

Đề Thi Từ Vựng N3

99 đề thi từ vựng N3
Đề Thi Hỗn Hợp N3

Đề Thi Hỗn Hợp N3

Bao gồm đề thi hỗn hợp ngữ pháp-từ vựng và các bộ đề hoàn thiện theo chuẩn JLPT-N3
Giáo trình Soumatome N3 điện tử

Giáo trình Soumatome N3 điện tử

Từ vựng N3 của giáo trìnhSoumatome có thời lượng trong 6 tuần, mỗi tuần 6 ngày, tổng cộng 36 buổi. Dưới đây là danh sách bài học của từng tuần.