Giáo trình Soumatome N3 điện tử

Giáo trình Soumatome N3 điện tử

Từ vựng N3 của giáo trìnhSoumatome có thời lượng trong 6 tuần, mỗi tuần 6 ngày, tổng cộng 36 buổi. Dưới đây là danh sách bài học của từng tuần.
Giáo trình Soumatome N2 điện tử

Giáo trình Soumatome N2 điện tử

Từ vựng N2 của giáo trình Soumatome có thời lượng trong 8 tuần, mỗi tuần 6 ngày, tổng cộng 48 buổi. Dưới đây là danh sách bài học của từng tuần.