tự học tiếng nhật tại doanh nghiệp

tự học tiếng nhật tại doanh nghiệp
Tiếng Nhật tại doanh nghiệp

Tiếng Nhật trong doanh nghiệp hiện nay không những được dung để giao tiếp giữa các nhân viên, các bộ phận mà còn là một chất xúc tác quan trọng tạo nên văn hóa doanh nghiệp hay các quy tắc ứng xử trong nội bộ và với khách hàng. Tuy nhiên, việc học tiếng Nhật hiện nay trong doanh nghiệp gặp khá nhiều khó khan do qũy thời gian hạn hẹp.Dưới sự bảo trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản , trung tâm tiếng Nhật Eikoh đã phát hành cổng điện tử TIẾNG NHẬT 365 .NET nhằm giúp các học viên có thể tiết kiệm thời gian ôn tập ở nhà sau các giờ học kiến thức cơ bản và thực hành tiếng do giáo viên Eikoh đảm nhiệm. Trên cơ sở tập trung đặc biệt vào trình độ sơ cấp (50 bài giáo trình Minnano Nihongo đầy đủ) và ngân hàng các đề thi JLPT, trung tâm hi vọng sẽ giúp các ban rút ngắn được thời gian học ngôn ngữ. Chúc các bạn thành công. 

Minano Nihongo (皆の日本語)

Minano Nihongo 1

Các phần học trong bộ giáo trình Minano Nihongo đã…

Chi tiết >>
Minano Nihongo 2

Các phần học trong bộ giáo trình Minano Nihongo đã…

Chi tiết >>
hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng hệ thống trên phiên bản Mobile

Chi tiết >>

ngân hàng đề thi JLPT

Đề Thi Nghe Hiểu N1

34 đề thi trắc nghiệm môn nghe hiểu N1, mỗi…

Chi tiết >>
Đề Thi Ngữ Pháp N1

56 đề thi trắc nghiệm môn nghe hiểu N1, mỗi…

Chi tiết >>
Đề Thi Ngữ Pháp N1

56 đề thi trắc nghiệm môn nghe hiểu N1, mỗi…

Chi tiết >>
Đề Thi Từ Vựng N1

44 đề thi trắc nghiệm kiểm tra kiến thức từ…

Chi tiết >>
Đề Thi Từ Vựng N1

44 đề thi trắc nghiệm kiểm tra kiến thức từ…

Chi tiết >>
Đề Thi Hỗn Hợp N1

58 đề - Bao gồm đề thi hỗn hợp ngữ…

Chi tiết >>
Đề Thi Hỗn Hợp N1

58 đề - Bao gồm đề thi hỗn hợp ngữ…

Chi tiết >>
Đề Thi Nghe Hiểu N2

34 đề thi trắc nghiệm môn nghe hiểu N2, mỗi…

Chi tiết >>
Đề Thi Ngữ Pháp N2

84 đề thi trắc nghiệm ngữ pháp

Chi tiết >>
Đề Thi Từ Vựng N2

99 đề trắc nghiệm từ vựng N2

Chi tiết >>
Đề Thi Nghe Hiểu N3

34 đề thi nghe hiểu N3

Chi tiết >>
Đề Thi Ngữ Pháp N3

88 đề thi ngữ pháp N3

Chi tiết >>
Đề Thi Từ Vựng N3

99 đề thi từ vựng N3

Chi tiết >>
Đề Thi Hỗn Hợp N3

Bao gồm đề thi hỗn hợp ngữ pháp-từ vựng và…

Chi tiết >>
Đề Thi Ngữ Pháp N4

30 đề thi ngữ pháp JLPTN4

Chi tiết >>
Đề Thi Từ Vựng N4

37 đề thi từ vựng JLPT N4

Chi tiết >>
Đề Thi Hỗn Hợp N4

Bao gồm đề thi hỗn hợp ngữ pháp-từ vựng và…

Chi tiết >>
Đề Thi Ngữ Pháp N5

98 đề thi trắ nghiệm N5

Chi tiết >>
Đề thi từ vựng N5

37 đề thi từ vựng của trình độ JLPT N5

Chi tiết >>
Đề Thi Hỗn Hợp N5

Bao gồm đề thi hỗn hợp ngữ pháp-từ vựng và…

Chi tiết >>

giáo trình soumatome trực tuyến

Giáo trình Soumatome N3 điện tử

Từ vựng N3 của giáo trìnhSoumatome có thời lượng trong…

Chi tiết >>
Giáo trình Soumatome N2 điện tử

Từ vựng N2 của giáo trình Soumatome có thời lượng…

Chi tiết >>